Blog 1 listopada 2021

Leki stosowane w leczeniu suchej postaci AMD i stanów zapalnych

 

Poniżej znajduje się artykuł z comiesięcznego E-Update Macular Degeneration Partnership na temat potencjalnych leków w leczeniu suchego AMD i zapalenia. Aby dowiedzieć się więcej na temat suchego AMD, w tym leczenia komórkami macierzystymi, odwiedź stronę AMD.org. Możesz również zapisać

się na comiesięczny biuletyn, który będzie dostarczany do Twojej skrzynki pocztowej.

Istnieje wiele przyczyn zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem i każda z nich może okazać się dobrym celem dla leczenia suchego AMD. Ich długa lista została omówiona na ostatnim spotkaniu Akademii Okulistyki. Zostały one podzielone na rodzaje badanych leków. My przyjrzymy się najpierw zapaleniu i układowi czynników dopełniacza, który jest częścią układu odpornościowego.

Wiadomo, że stan zapalny jest związany z degeneracją plamki żółtej. Celem może być sam stan zapalny lub jego przyczyna.

Lampalizumab (lub anty-Faktor D) jest lekiem, który wstrzykuje się do oka. We wcześniejszych badaniach II fazy wykazano, że zmniejsza on obszar zaniku geograficznego o 20%. Obecnie trwają badania kliniczne III fazy dla osób z zanikiem geograficznym spowodowanym suchą postacią AMD. Kilka ośrodków badawczych prowadzi obecnie aktywną rekrutację, a wiele innych rozpocznie ją w najbliższej przyszłości. Więcej informacji oraz listę ośrodków biorących udział w badaniu można znaleźć na stronie Clinical Trials

.

LFG316 jest również przeciwciałem i wstrzyknięciem. To badanie fazy 2 jest randomizowaną próbą kliniczną leku, który celuje w szlak dopełniacza C5 (część naszego układu odpornościowego). Ma ono na celu zbadanie bezpieczeństwa i skuteczności różnych dawek leku LFG316. W badaniu biorą udział trzy ramiona: jedna grupa otrzymująca wyższą dawkę leku; jedna grupa otrzymująca niższą dawkę leku; jedna grupa otrzymująca wstrzyknięcie pozorowane (bez leku). Są to kolejne comiesięczne zastrzyki dla osób z atrofią geograficzną (GA). Badanie odbywa się w wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych i jest sponsorowane przez firmę Novartis. Więcej informacji oraz listę ośrodków biorących udział w badaniu można znaleźć na stronie Clinical Trials

.

Oracea to tabletka na suche zwyrodnienie plamki żółtej, obecnie w fazie II/III badań klinicznych w Stanach Zjednoczonych. Tabletka zawiera doksycylinę, która hamuje stan zapalny. Uczestnicy zostaną losowo przydzieleni do otrzymywania leku lub placebo. Więcej informacji na stronie Clinical Trials

.

Zimura

firmy Ophthotech została przebadana jako lek na mokrą postać AMD, ale wydaje się, że może również wpływać na zasinienie w suchej postaci AMD. Zimura celuje w szlak dopełniacza, który odgrywa istotną rolę w suchym AMD. W fazie planowania jest badanie kliniczne fazy 2/3 badające ZimuręTM w leczeniu zaniku geograficznego.

Zaprezentowano równieżEculizumab

. Ta dożylna terapia suchej postaci AMD nie wykazała pożądanego efektu w badaniach klinicznych, dlatego w chwili obecnej nie są planowane dalsze prace nad nią.

POT-4

jest kolejnym lekiem, który celuje w układ czynników dopełniacza biorących udział w zapaleniu. Jest on podawany w postaci iniekcji do oka. Badanie I fazy zostało zakończone i wkrótce zostanie ogłoszona II faza badania klinicznego.

Iluvien to system dostarczania leków, który był stosowany u pacjentów z retinopatią cukrzycową. Trwa badanie kliniczne II fazy dotyczące suchej postaci AMD, ale nie prowadzi się już do niego naboru pacjentów. Jest to implant umieszczany wewnątrz oka, który uwalnia acetonid fluocinolonu. Więcej informacji można znaleźć w części Badania kliniczne

Więcej informacji na: http://eyeprotect.pl